Realizace SW projektů

Nabízíme komplexní služby v oblasti dodávky či vývoje softwaru. Máme zkušenosti s řízením, tvorbou zadání, analýzou požadavků a potřeb. Pomůžeme Vám s návrhem vhodného řešení, vývojem a následnou implementací či integrací do stávajícího prostředí. Jsme schopni zajistit kvalitu a testování, nasazení a předání do provozu a v neposlední řadě i podporou s drobným rozvojem. Při návrhu řešení se snažíme využívat již hotových produktů, které vhodně zapadají do stávající infrastruktury u zákazníka, ale nebojíme se ani vývoje na zelené louce.

KLIKNĚTE PRO VÍCE INFORMACÍ

realizace

Outsourcing

Chcete se zaměřit na svůj business a nenechat se brzdit vývojem či provozem aplikací? Jsme připraveni pro vás zajistit outsourcing vývoje, podpory, celého IT ať už formou nearshore či offshore centra. Postavíme zcela nový tým či převezmeme existující zaměstnance, zajistíme nezbytnou infrastrukturu i procesy od převzetí až po reporting. Ve spolupráci s našimi konzultanty jsme schopni zajistit požadovanou kvalitu a znalosti jednotlivých členů týmu a vytvořit vhodné podmínky pro adaptaci nových členů. Disponujeme vlastní sítí IT odborníků nejen z České a Slovenské republiky, kterou neustále spravujeme a rozvíjíme.

outsourcing

HR služby a  poradenství

Sesterská společnost Principal Services jako agentura práce zajišťuje personální poradenství pro klienty na IT trhu. Firma provozuje portál Contractors.cz, který umožňuje IT specialistům nalézt vhodné IT projekty.  

Nabízíme služby uspokojující potřeby našich klientů v celém procesu získávání, výběru, přijímání a adaptace pracovníků. Profilujeme služby společnosti jako experta na ICT trh. Poskytujeme relevantní informace z trhu práce s primárním zaměřením na oblast informačních technologií. Pomáháme našim klientům rozvíjet jejich podnikové strategie.

hr

Poradenství a vzdělávání v oblasti nových trendů

Poskytujeme strategické poradenství a vzdělávání v oblasti nových trendů businessu a podnikového IT. Díky expertům a know-how v oblastech business strategií, řízení inovací, agilního přístupu či DevOps. Nabízíme svým zákazníkům z businessu i IT praktické rady, vzdělávání a koučink, které pomáhají společnostem naplnit jejich cíle. Pro pomoc s hladkým startem inovačních a agilních projektů jsme založili společnost AgileWare. Cílem této společnosti je dodávat pomůcky a nástroje pro podporu řady moderních metod a přístupů (Lean Canvas, KANBAN, KANO a další).

konzultace

Fintech

Pomáháme bankám i startupům vytvářet nové produkty a služby, ověřovat obchodní modely a poznávat potřeby jejich současných a budoucích klientů. Zajišťujeme návrh grafiky, výzkum, návrh a testovaní User Experience na špičkové úrovni. Vytváříme mobilní a webové aplikace, které našim klientům pomáhají získat, obsloužit a udržet nové klienty v prostředí digitální ekonomiky.

Pracujeme se špičkovými odborníky na oblast UX, Designu, front-end vývoje a cloudu. Naším cílem je efektivně propojovat odborníky a nadšence ze sféry bank i startupů, přispívat k výměně zkušeností a nápadů a účinně napomáhat výchově nových talentů.

fintech

Konzultace v oblasti pojištění kybernetických rizik

Jsou vaše data, majetek a firma stále více ohrožovány kybernetickým nebezpečím? Stoupají ve vašem businessu kybernetická rizika a nevíte, jak se jim efektivně bránit?

  • Využijte pojištění kybernetických rizik. Chraňte váš majetek a firmu před kybernebezpečím.
  • Zmenšete dopady selhání lidského faktoru, nahodilosti nebo kyberkriminality.
  • Zvyšte prevenci bezpečnosti dat klientů a zajistěte ochranu kontinuity Vašeho podnikání.
  • Dodáme Vám služby a odborníky, kteří Vám pomohou zvýšit ochranu Vašeho businessu.
cyberriskinsurance

People Manager – podpořte výkonnost projektových a resource manažerů

Máte dost práce pro své lidi? A máte dost lidí pro své projekty? Neutíkají Vám náklady?

  • Nasaďte výkonný nástroj pro jednoduché alokování a schvalování pracovníků včetně finančních zdrojů pro Vaše projekty. Zefektivněte vykazování práce a její schvalování.
  • Snižte náklady na své projekty. V reálném čase budete znát vše o průběhu prací, čerpání nákladů a stavu projektů.
  • Zpřehledněte řízení releasů, projektových subdodávek a business požadavků. Získejte věrohodné predikce, vyhněte se problémům a kritickým místům.
pm

EMOTIA – poznejte, jak se cítí Váš zákazník

Využijte umělou inteligenci při identifikaci a analýze reálných emocí svých zákazníků či zaměstnanců. Rozpoznání emoce je realizováno skládáním všech dostupných kanálů tj. výrazem obličeje, intonace hlasu i emočním zabarvením textu. Pomocí počítačového zpracování je také řešení schopno emoce graficky druhému z účastníků zobrazit a poskytnout okamžitou zpětnou vazbu. Umožňuje rovněž nabídnout doporučení a správnou reakci na optimální průběh rozhovoru a to jak v rovině obecně psychologické tak v rovině věcné. Vše je možné využít jak v reálném čase tak i off-line pro zpětné hodnocení interakcí.

09 emotia

Red Lau Policy Manager – unikátní řešení pro mobilní sítě nových generací

Čelíte obrovskému nárůstu datových přenosů ve vašich mobilních sítích? Potřebujete zvládnout prudký vzestup nových on-line služeb a aplikací pro Vaše uživatele?

  • Využijte Red Lau Policy Manager (RLPM), naše unikátní řešení pro dynamickou kontrolu a real time řízení síťových zdrojů Vašich rychlých sítí nových generací.
  • Zajistěte flexibilní podporu pro široké portfolio služeb s individuálním nastavením pro jednotlivé zákazníky.
  • Získejte cenově efektivní a vysoce výkonný nástroj, který hraje klíčovou roli v rámci síťové architektury moderních rychlých sítí (LTE, SAE, IMS, ...).
07