Naše služby poskytujeme v Evropě a Severní Americe

 

Realizace SW projektů

Nabízíme komplexní služby v oblasti dodávky či vývoje softwaru. Máme zkušenosti s řízením, tvorbou zadání, analýzou požadavků a potřeb. Pomůžeme Vám s návrhem vhodného řešení, vývojem a následnou implementací či integrací do stávajícího prostředí. Jsme schopni zajistit kvalitu a testování, nasazení a předání do provozu a v neposlední řadě i podporou s drobným rozvojem. Při návrhu řešení se snažíme využívat již hotových produktů, které vhodně zapadají do stávající infrastruktury u zákazníka, ale nebojíme se ani vývoje na zelené louce.

KLIKNĚTE PRO VÍCE INFORMACÍ

realizace

Outsourcing

Chcete se zaměřit na svůj business a nenechat se brzdit vývojem či provozem aplikací? Jsme připraveni pro vás zajistit outsourcing vývoje, podpory, celého IT ať už formou nearshore či offshore centra. Postavíme zcela nový tým či převezmeme existující zaměstnance, zajistíme nezbytnou infrastrukturu i procesy od převzetí až po reporting. Ve spolupráci s našimi konzultanty jsme schopni zajistit požadovanou kvalitu a znalosti jednotlivých členů týmu a vytvořit vhodné podmínky pro adaptaci nových členů. Disponujeme vlastní sítí IT odborníků nejen z České a Slovenské republiky, kterou neustále spravujeme a rozvíjíme.

outsourcing

HR služby a  poradenství

Sesterská společnost Principal Services jako agentura práce zajišťuje personální poradenství pro klienty na IT trhu. Firma provozuje portál Contractors.cz, který umožňuje IT specialistům nalézt vhodné IT projekty.  

Nabízíme služby uspokojující potřeby našich klientů v celém procesu získávání, výběru, přijímání a adaptace pracovníků. Profilujeme služby společnosti jako experta na ICT trh. Poskytujeme relevantní informace z trhu práce s primárním zaměřením na oblast informačních technologií. Pomáháme našim klientům rozvíjet jejich podnikové strategie.

hr

Poradenství a vzdělávání v oblasti nových trendů

Poskytujeme strategické poradenství a vzdělávání v oblasti nových trendů businessu a podnikového IT. Díky expertům a know-how v oblastech business strategií, řízení inovací, agilního přístupu či DevOps. Nabízíme svým zákazníkům z businessu i IT praktické rady, vzdělávání a koučink, které pomáhají společnostem naplnit jejich cíle. Pro pomoc s hladkým startem inovačních a agilních projektů jsme založili společnost AgileWare. Cílem této společnosti je dodávat pomůcky a nástroje pro podporu řady moderních metod a přístupů (Lean Canvas, KANBAN, KANO a další).

konzultace

Fintech

Pomáháme bankám i startupům vytvářet nové produkty a služby, ověřovat obchodní modely a poznávat potřeby jejich současných a budoucích klientů. Zajišťujeme návrh grafiky, výzkum, návrh a testovaní User Experience na špičkové úrovni. Vytváříme mobilní a webové aplikace, které našim klientům pomáhají získat, obsloužit a udržet nové klienty v prostředí digitální ekonomiky.

Pracujeme se špičkovými odborníky na oblast UX, Designu, front-end vývoje a cloudu. Naším cílem je efektivně propojovat odborníky a nadšence ze sféry bank i startupů, přispívat k výměně zkušeností a nápadů a účinně napomáhat výchově nových talentů.

fintech

Konzultace v oblasti pojištění kybernetických rizik

Jsou vaše data, majetek a firma stále více ohrožovány kybernetickým nebezpečím? Stoupají ve vašem businessu kybernetická rizika a nevíte, jak se jim efektivně bránit?

 • Využijte pojištění kybernetických rizik. Chraňte váš majetek a firmu před kybernebezpečím.
 • Zmenšete dopady selhání lidského faktoru, nahodilosti nebo kyberkriminality.
 • Zvyšte prevenci bezpečnosti dat klientů a zajistěte ochranu kontinuity Vašeho podnikání.
 • Dodáme Vám služby a odborníky, kteří Vám pomohou zvýšit ochranu Vašeho businessu.
cyberriskinsurance

Principal Telemedicine

Služby telemedicíny jsou již dnes nedílnou součástí digitální transformace zdravotnictví, která se zaměřuje na zkvalitnění poskytované zdravotní péče, individuální potřeby pacientů a posílení kapacit zdravotnického systému. Platforma PRINCIPAL Telemedicine umožňuje vzdálený dohled pacientů a sběr telemetrických dat prostřednictvím měřicích zařízení. Systém poskytuje mobilní nástroje pro komunikaci s pacientem, pro připojení měřících zařízení pro sběr hodnot vitálních funkcí pacienta a parametrů prostředí, pro analýzu dat v reálném čase, včetně využití nástrojů umělé inteligence, a pro poskytnutí další péče. Platforma umožňuje integraci s dalšími zdravotnickými informačními systémy.

KLIKNĚTE PRO VÍCE INFORMACÍ

telemedicina

People Manager – podpořte výkonnost projektových a resource manažerů

Máte dost práce pro své lidi? A máte dost lidí pro své projekty? Neutíkají Vám náklady?

 • Nasaďte výkonný nástroj pro jednoduché alokování a schvalování pracovníků včetně finančních zdrojů pro Vaše projekty. Zefektivněte vykazování práce a její schvalování.
 • Snižte náklady na své projekty. V reálném čase budete znát vše o průběhu prací, čerpání nákladů a stavu projektů.
 • Zpřehledněte řízení releasů, projektových subdodávek a business požadavků. Získejte věrohodné predikce, vyhněte se problémům a kritickým místům.
pm

EMOTIA – poznejte, jak se cítí Váš zákazník

Využijte umělou inteligenci při identifikaci a analýze reálných emocí svých zákazníků či zaměstnanců. Rozpoznání emoce je realizováno skládáním všech dostupných kanálů tj. výrazem obličeje, intonace hlasu i emočním zabarvením textu. Pomocí počítačového zpracování je také řešení schopno emoce graficky druhému z účastníků zobrazit a poskytnout okamžitou zpětnou vazbu. Umožňuje rovněž nabídnout doporučení a správnou reakci na optimální průběh rozhovoru a to jak v rovině obecně psychologické tak v rovině věcné. Vše je možné využít jak v reálném čase tak i off-line pro zpětné hodnocení interakcí.

09 emotia

Red Lau Policy Manager – unikátní řešení pro mobilní sítě nových generací

Čelíte obrovskému nárůstu datových přenosů ve vašich mobilních sítích? Potřebujete zvládnout prudký vzestup nových on-line služeb a aplikací pro Vaše uživatele?

 • Využijte Red Lau Policy Manager (RLPM), naše unikátní řešení pro dynamickou kontrolu a real time řízení síťových zdrojů Vašich rychlých sítí nových generací.
 • Zajistěte flexibilní podporu pro široké portfolio služeb s individuálním nastavením pro jednotlivé zákazníky.
 • Získejte cenově efektivní a vysoce výkonný nástroj, který hraje klíčovou roli v rámci síťové architektury moderních rychlých sítí (LTE, SAE, IMS, ...).
07

Principal Identity Manager

Dodáváme modulární řešení PIDM ke správě a ověřování identit (IDM) pokud potřebujete vyřešit centrální správu podnikových identit, kontrolu přístupů a jejich logování nebo mechanismy pro schvalování a ověřování. PIDM je naše dlouhodobě ověřené řešení IDM se širokými modulárními možnostmi od správy identit, nastavení organizační struktury, evidence zdrojů, logování, řízení oprávnění po univerzální komunikační a exportní rozhraní architektury REST a další. Naším cílem je poskytnout vám výkonný nástroj pro váš každodenní provoz. A rovněž zajistit praktické funkce, které jsou srozumitelné a snadno použitelné.

10 IdM

E-SIG - biometrický podpis a zpracování smluvní dokumentace

Vyřešte kompletní zaměstnaneckou evidenční agendu elektronicky a zaveďte kompletně bezpapírový provoz pomocí našeho řešení e-sig. Systém umožňuje správu evidence pracovníků a jejich smluv včetně archivu, kde je uchována ucelená historie pracovně právního vztahu, jako jsou nástupy a ukončení práce, typy úvazků, školení či zdravotních prohlídek. Zajistíme centrální správu šablon a sad dokumentů pro jednotný přístup k zaměstnanci a pomůžeme s automatizací při generování nejvíce používaných smluvních dokumentů.

svgico e sig

PRINCIPAL Atlassian – vyladíme váš Atlassian svět

Pomáháme konfigurovat a integrovat produkty Atlassian platformy jako jsou Jira, Confluence, Service Desk či nástroje DevOps tak, aby z nich zákazník získal maximum a přizpůsobujeme Atlassian nástroje stylu řízení projektů našich zákazníků. Jako odborníci na agilní transformaci pozorně nasloucháme unikátním potřebám a motivaci našich zákazníků a rovněž se díváme na stav aktuálních systémů a agilně hodnotíme přínosy pro vaše projekty. Disponujeme zkušeným týmem konzultantů, který klientům pomáhá zaměřit se na výběr, implementaci a konfiguraci vhodných nástrojů na podporu libovolných procesů, a to nejen v oblasti IT. Nabízíme poradenské služby včetně konfigurace, implementace a následného školení uživatelů a administrátorů.

KLIKNĚTE PRO VÍCE INFORMACÍ

atlassian

PRINCIPAL Testify – Systém na online zkoušky

Nabízíme systém pro správu zkoušek, jehož cílem je zpřístupnění řešení pro zaměstnavatele, zaměstnance, externí dodavatele či klienty ve velmi krátkém čase, s ohledem na stabilitu a bezpečnost celého procesu. Cloudové řešení naší společnosti je rychle dostupné, bez zbytečných nákladů na infrastrukturu. Naše řešení je postaveno jako otevřené pro širokou škálu zkoušek či testů, které je třeba v rámci fungování společností pokrýt. Ať už se jedná o povinná školení zaměstnanců a evidenci absolvování těchto školení nebo jakýkoliv jiný typ testů či zkoušek. Řešení lze aplikovat na jakýkoliv test, zkoušku či dotazník, pro které lze definovat sadu možných otázek, typu odpovědi a hodnotící kritéria např. pravidelné testy legislativně vyžadované po organizacích, elektronické dotazníky či on-line zkoušky se zajištěním dohledu a řízení podmínek prostředí.

KLIKNĚTE PRO VÍCE INFORMACÍ

atlassian

COVIDMED - Covid Test Evidence Portal

Potřebujete ve vaší firmě či organizaci zpracovávat evidenci výsledků pravidelných testů vašich zaměstnanců a dalších pracovníků na Sars-Cov-2? Potýkáte se s evidencí výjimek z testování nebo přípravou výkazů k žádostí o příspěvek na testy pro zdravotní pojišťovny? Potřebujete testování sledovat na vašich pobočkách nebo v dalších organizačních jednotkách?

Aplikace COVIDMED zajišťuje potřebnou podporu celé agendy evidence tak, aby firma či organizace měla přehled o pracovnících a výsledcích provedených testů. U každého testovaného pracovníka je na první pohled zřejmé, kdy ho další test čeká, případně zda nespadá do výjimky z testování buď kvůli prodělanému onemocnění nebo očkování. Budete mít z reportů přehled o tom, jak testování v podniku probíhá i na úrovni poboček a dalších oddělených organizačních jednotek. Export do tabulek a výkazů pro zdravotní pojišťovny je pak opravdu snadný úkon. Aplikace je provozována v moderním prostředí MS Azure. Díky tomu je zajištěna vysoká dostupnost a bezpečnost dat. Striktně dodržujeme princip security by design tak, aby byla zajištěna potřebná ochrana osobních údajů zaměstnanců a uživatelů dle požadavků GDPR.

 

teleh

Zakázkový vývoj webových aplikací

 • Chybí Vám důstojná a funkční webová prezentace, která přináší business?
 • Potřebujete implementovat zákaznickou nebo VIP sekci?
 • Hledáte dostupné a flexibilní intranetové řešení pro vaši firmu?

Specializujeme se na zakázkový vývoj komplexních webových řešení. Využíváme přednostně Opensource řešení od redakčních systémů Joomla! a Wordpress až po CRM a různé nástroje na projektové řízení.

KLIKNĚTE PRO VÍCE INFORMACÍ

atlassian

Ozveme se Vám

Vyplňte své jméno

Nechte nám na sebe kontakt

Neplatný vstup

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

logo pe white

IČO: 267 75 794

DIČ: CZ26775794

Adresa

Principal engineering s.r.o.

Na hřebenech II 1718/8, Praha 4

Rychlý kontakt

Novinky

info@principal.cz

facebook six     linkedin six     instagram six