Nabízíme komplexní služby v oblasti dodávky či vývoje softwaru. Máme zkušenosti s řízením, tvorbou zadání, analýzou požadavků a potřeb. Navrhneme vhodné řešení, zajístíme vývoj a související implementaci a integraci. Pomůžeme Vám se zajištěním kvality a testováním, nasazením a předáním do provozu a v neposlední řadě i podporou a drobným rozvojem. Při návrhu řešení se snažíme využívat již hotových produktů, které vhodně zapadají do stávající infrastruktury u zákazníka, ale nebojíme se ani vývoje na zelené louce.

  

Poskytujeme služby v oblastech:

analyza

Analýza a návrh řešení

Naši business a systémoví analytici Vám dokáží pomoci se sběrem, analýzou a dokumentací business požadavků podle standardů BABOK a RUP. Mají dlouholeté zkušenosti z oblastí bankovnictví, pojišťovnictví a telco oblasti, které jim umožňují navrhovat řešení, jež obsahuje co nejmenší množství řiditelných rizik.

vyvoj

Implementace a vývoj

Zaměřujeme se primárně na moderní technologie např. JAVA, Oracle a .NET, kde máme týmy obsahující jak juniorní kolegy, tak seniorní specialisty, kteří jsou schopni fungovat na projektu i v roli architektů. Při vývoji software jsme schopni využít i další technologie dle potřeb a požadavků zákazníka. Vyvíjíme jak pomocí agilních metodik, tak i klasickým vodopádem.

testovani

Testování a zajištění kvality

V oblasti řízení kvality a testování se zaměřujeme na celý proces od definice zadání až po předání do provozu. Do projektu přinášíme vlastní znalosti a zkušenosti s využitím standardů a metodik, jako je RUP či ISTQB. Do projektového týmu vybíráme vhodné lidi ať už z hlediska seniority či technického zaměření, abychom pokryli všechny důležité aktivity od plánování přes návrh a analýzu až po automatizaci či manuální exekuci testů.

projektove rizeni

Řízení projektů a programů

Zodpovědnost za dodávku, schopnost pružně reagovat na změny a dodat v dohodnutém čase a dodržet rozpočet – to jsou nezbytné předpoklady každého projektového manažera. Kromě toho zohledňujeme, jaký typ řízení či vedení je pro projekt vhodný z hlediska oborových znalostí, použité metodiky, délky projektu, seniority týmu apod. Máme zkušenosti s řízením programů, s dlouhodobým rozvojem jednotlivých systémů či produktů, podporou, ale i se zavedením nových postupů či metodik.

poradenstviavzdelani

Podpora provozu

Zajistíme bezproblémový provoz aplikace v produkčním prostředí. Standardně podporujeme námi dodávané řešení, ale jsme schopni převzít i podporu systémů, které jsou již v provozu. Zajišťujeme jak podporu nutné infrastruktury, tak samotných řešení od operačního systému přes aplikační a databázové servery až po samotné aplikace. Nastavíme pravidelný reporting, který vychází z dohodnutých SLA pro všechny potřebné služby, jako je aplikační a infrastrukturní monitoring, zálohování a obnovu dat, řešení produkčních incidentů a zajištění drobného rozvoje.

 

Vyberte si způsob dodávky, který odpovídá Vašim potřebám

Bodyshop

 • poskytnutí kapacity IT specialisty za stanovených požadavků
 • flexibilní přizpůsobení alokace dle potřeb odběratele
 • cena je stanovena na každou dodanou roli
 • odpovědnost za vedení lidí nese odběratel
 • rizika spojená s dodávkou nese odběratel

Team Leasing

 • poskytnutí kapacity celého týmu pro stanovený rozsah práce
 • flexibilní změna struktury týmu dle potřeb odběratele
 • cena je stanovena za celý tým
 • odpovědnost za vedení týmu nese odběratel
 • rizika spojná s dodávkou nese odběratel

Outsourcing

 • dodávka definovaných kapacit včetně jejich hiringu a firingu
 • pevně stanovená SLA, capacity plan a MD raty
 • odpovědnost za definici scope nese odběratel
 • odpovědnost za dodávku akceptovaného scope nese dodavatel
 • odpovědnost za vedení týmu a řízení rizik nese dodavatel

Dodávka projektu

 • dodávka definovaného díla za stanovených podmínek
 • pevně stanovený rozsah, harmonogram a cena díla
 • odpovědnost za vedení týmu nese dodavatel
 • rizika spojené s dodávkou nese dodavatel

Ozveme se Vám

Vyplňte své jméno

Nechte nám na sebe kontakt

Neplatný vstup

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

logo pe white

IČO: 267 75 794

DIČ: CZ26775794

Adresa

Principal engineering s.r.o.

Na hřebenech II 1718/8, Praha 4

Rychlý kontakt

Novinky

info@principal.cz

facebook six     linkedin six     instagram six