Nové telemonitoringové technologie přinášejí v péči o pacienty zcela nové možnosti:

 • Zacílení péče na potřeby individuálních pacientů
 • Zvýšení bezpečnosti pacientů.
 • Zlepšení kvality a efektivity poskytovaných služeb
 • Hospodárnější využití vynakládaných prostředků a vlastních kapacit
 • Poskytuje další data pro komplexní vyšetření pacienta

Leží vám na srdci bezpečnost pacientů?

Potřebujete zvýšit efektivitu vašeho zdravotnického provozu?

Chcete zavést inovativní služby pro poskytování zdravotní péče?

Služba TeleHealth Portal, která využívá nejnovější IT a komunikační technologie, umožňuje sledovat a řídit léčbu jednotlivých pacientů i jejich skupin. V reálném čase snímané hodnoty vitálních funkcí pacienta jsou přenášeny ke vzdálenému lékaři či ošetřující sestře. Ti sledují a nastavují aktivity v léčebném procesu a hraniční parametry pro měřené hodnoty. Při nesplnění aktivit, při překročení nastavených hraničních hodnot či nahlášených obtížích je lékař či ošetřující personál na aktuální pacientův stav upozorněn. Díky tomu může včas zahájit potřebnou léčbu a odvrátit poškození pacientova zdraví.

Řešení odpovídá moderním požadavkům poskytovatelů zdravotní péče, pro které je důležité:

 • Stoupající požadavky na bezpečnost pacientů
 • Rostoucí pracovní nároky na zdravotníky, stagnující nebo klesající kapacita
 • Rostoucí nároky na ekonomickou efektivitu a kvalitu péče
 • Požadavky na lepší diagnostiku a možnost další analýzy dat

Co TeleHealth Portal poskytuje

Unikátní řešení pro sběr dat pacientů prostřednictvím vzdáleného telemonitoringu. Hodnoty jsou přenášeny prostřednictvím mobilních zařízení do vzdálených dohledových systémů, ke kterým přistupuje ošetřující lékaři, sestry nebo další ošetřující pracovníci. Díky tomu tak mohou:

 • sledovat vývoj pacientova onemocnění a korigovat negativní trendy
 • rychle reagovat na prudkou změnu či zhoršení pacientova zdravotního stavu.

Data mohou být předávány do dalších nemocničních, ambulantních nebo dispečerských systémů. Pro každého monitorovaného pacienta lze nastavit individuální hodnoty vitálních funkcí ke spuštění zvukových a vizuálních alertů. Řešení TeleHealth Portal využívá pro svůj provoz cloudovou a mobilní aplikaci.

TeleHealth Cloud

Webová aplikace je provozována v cloudovém prostředí MS Azure. Díky tomu je zajištěna vysoká robustnost, dostupnost a bezpečnost aplikace. Monitorovány mohou být hodnoty jako je krevní tlak, hmotnost, krevní cukr, medikace, tělesná aktivita a další parametry. V rámci jedné aplikace lze monitorovat jednotlivé pacienty nebo jejich skupiny v rámci nemocnic, klinik, oddělení nebo na úrovni jednotlivých ordinací.

TeleHealth Mobile

Mobilní aplikace pro platformy iOS či Android zprostředkovává komunikaci mezi lékařem a pacientem. Zajišťuje předávání dat z monitorujících zařízení pacienta do dohledového prostředí. Stejně tak zajišťuje upozornění na medikaci, pitný režim nebo další aktivity.

Služba TeleHealth Portal pomáhá řešit:

 • Zvýšení bezpečnosti pacienta – pacient je nepřetržitě monitorován. Systém aktivně informuje ošetřující zdravotníky o kritických změnách hodnot vitálních funkcí pacienta.
 • Stoupající nároky na zdravotní péči – Stejný počet zdravotníků a ošetřovatelů tak může poskytnout pacientům více péče bez snížení její kvality.
 • Efektivitu nemocniční péče – pacienti mohou být po hospitalizaci doléčeni ve svém domácím prostředí. Zdravotníci mají možnost průběžného dohledu a monitoringu potřebných hodnot vitálních funkcí.
 • Propojení vzdáleného monitoringu s informačními systémy – Naměřené a vyhodnocené hodnoty mohou být předávány do účtů pacientů a klientů ve stávajících nemocničních a klinických informačních systémech.