Služba Principal TeleHealth Portal využívá nejnovější IT a komunikační technologie. Díky tomu umožňuje lékařům a  zdravotníkům sledovat, kontrolovat a řídit léčbu jejich pacientů.

 

telehealthPrincipal TeleHealth Portal poskytuje

Řešení splňuje požadavky poskytovatelů moderní zdravotní péče, které musí zajistit:

Unikátní řešení pro správu pacientů, dohlížených prostřednictvím vzdáleného monitoringu, umožňuje snímat hodnoty vitálních funkcí pacientů či jejich skupin. Hodnoty vitálních funkcí pacienta jsou snímány a v reálném čase a přes mobilní zařízení přenášeny k lékaři či ošetřující sestře.

Lékař řídí aktivity v léčebném procesu a hraniční parametry pro měřené hodnoty. Při nesplnění předepsaných aktivit, při překročení nastavených hraničních hodnot či nahlášených obtížích je lékař či ošetřující personál na aktuální pacientův stav upozorněn.

Díky tomu může včas zahájit potřebnou léčbu a odvrátit poškození pacientova zdraví. Data mohou být předávány dále do dalších nemocničních, ambulantních nebo dispečerských systémů.

 

Principal TeleHealth Portal zajišťuje

  • Bezpečný sběr a uložení dat pacientů – Data z monitorovacích zařízení jsou přenášena prostřednictvím zabezpečené a monitorované mobilní aplikace. Ukládána jsou v zabezpečeném a robustním prostředí MS Azure.
  • Komunikace s monitorovacími přístroji – Provozně ověřené přístroje poskytují prostřednictvím mobilních zařízení data pacientů do dohledového portálu. Mobilní aplikace je zabezpečena a provoz je monitorován.
  • Pokročilá správa uživatelů – Dohledový systém umožňuje správu uživatelů v potřebných rolích. Jednotlivé role mají diferencované přístupy k potřebným datům a funcionalitám aplikace.
  • Spolupráce s dalšími systémy provozovatele – Řešení je otevřené. Umožňuje sdílení dat pacientů s dalšími provozními systémy provozovatele prostřednictvím vlastních rozhraní.

 

Principal TeleHealth Portal obsahuje:

TeleH mobile iconPrincipal TeleHealth Mobile

Mobilní aplikace pro iOS či Android zprostředkovává komunikaci mezi lékařem a pacientem. Zajišťuje předávání dat z monitorujících zařízení do dohledového prostředí.

TeleH cloud iconPrincipal TeleHealth Cloud

Webová aplikace slouží pro ukládání a vyhodnocování dat pacientů. Zajišťuje komunikaci s pacientem zásah v případě nutnosti.