Svět informačních technologií není vždy otevřený, a to ani v soukromém, ani ve veřejném sektoru. Zejména to platí v případech, kde se jedná o proprietární technologie, tvrdý konkurenční boj na trhu či regulační omezení. Vendor lock-in, neboli uzamčení zákazníka v závislosti konkrétního dodavatele, je téma, které se dlouhodobě diskutuje zejména ve veřejné správě napříč všemi jejími stupni. V Principal engineering jsme se společně s Česko.Digital rozhodli tomuto tématu blíže věnovat u nadcházející online panelové diskuze konané 15. června od 15 h, ke které jsme přizvali zástupce společností Deloitte a Havel&Partners.

banner vendor lock

„Vendor lock-in je hlavně pro zadavatele ve veřejné správě jednou z překážek, které brání zvyšování flexibility a omezují pružnost reakcí na digitalizaci a inovaci, které si všichni přejeme. Vendor lock-in je pro nás součástí důležité celospolečenské diskuse o tom, jak kultivovat trh s IT zakázkami. Na jedné straně chceme podpořit zadavatele ve veřejné správě v rozvoji IT projektů v souladu s jejich potřebami tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se potřeby státu, na straně druhé bychom rádi rozšířili řady férových dodavatelů, protože být dodavatelem pro veřejnou správu má být otázkou prestiže, nikoliv ústrku,“ říká k tématu Eva Pavlíková, CEO Česko.Digital.

Panelové diskuse se za PRINCIPAL zúčastní Bronislav Neubauer, který dlouhou dobu řídil nákupní oddělení různých finančních institucí, kde nastavoval procesy, jak se vendor lock-inu vyhnout. Tato problematika se týká všech společností, které pracují s dodavateli a musí umět tyto aspekty spolupráce řešit. Broněk se zaměří hlavně na řízení dodavatele pomocí vendor managementu, jeho nastavení a cílů tak, aby bylo možné vendor lock-in včas odhalit, a to ideálně již ve fázi výběrového řízení. „Pokud se samotnému uzamčení nevyhnete, tak je potřeba s ním umět pracovat ku prospěchu vlastní společnosti. V opačném případě je žádoucí pracovat s dodavatelem tak, abyste byli schopni se z vendor lock-inu vyvázat a dodavatele bez dopadu na společnost samotnou efektivně v rámci výběrového řízení nahradit dodavatelem jiným,“ doplňuje Broněk.

„Lze otevřít IT ve veřejné a státní správě? Ano lze, ale je to opravdu těžké, zejména pokud pomyslný ´uzamykatel´ využije všechny své zákonné i technické možnosti a vycítí, že není silná vůle problém vyřešit. Samozřejmě může být i IT vendor lock-in, který funguje za adekvátní cenu a s dobrou kvalitou, ale ruku na srdce – to je skromná výjimka, a ani ten není ušetřen povinnosti jít cestou hospodářské soutěže. Nadneseně řečeno, jedná se o určitý závan dob minulých, které se s námi stále táhnou. Za vším hledejme základní ekonomický princip maximalizace užitku dodavatele a obrany jeho „postavení“. Je to na jednu stranu logické, na druhou stranu to produkuje velká negativa. Odemkli jsme možnost vybrat si dodavatele energií, bankovních a komunikačních služeb. Pokud bychom to neudělali, potýkali bychom se s horší úrovní služeb, jejich vysokou cenou či nízkým ekonomickým růstem,“ uvažuje Filip Neterda ze společnosti Deloitte, která celosvětově stojí na straně férové etické hospodářské soutěže a obraně práv klientů.

Pro společnost Havel&Partners znamená téma vendor lock-inu hlavně potřebu pomoci objednatelům v typicky nelehkých situacích, kdy dodavatelé zneužívají závislost objednatele. Závislost na určitém dodavateli přitom není důležitým tématem pouze v případě, že již existuje a objednatel se z ní snaží dostat, ale také tehdy, kdy jsou veřejní zadavatelé často nuceni absolvovat řadu správních řízení před ÚOHS. V praxi může být složitá i snaha objednatele reálně a smysluplně vendor lock-inu předcházet. Jako všechno, ani téma vendor lock-inu není černobílé a hlavní výzva spočívá v nastavení optimálního poměru mezi mírou nezávislosti na dodavateli a náklady na zajištění takové nezávislosti na jedné straně. „Přehnané úsilí o otevřenost systému může eliminovat některé relevantní dodavatele, snížit kvalitu dodávaného a významně zvýšit cenu. Neusilujeme o nezávislost na dodavateli za každou cenu nebo o nezávislost čistě formální. Je třeba rozumět jak reálným potřebám zadavatele, tak situaci na trhu, na němž se pohybují dodavatelé. Veřejnému sektoru poskytujeme komplexní poradenství od našeho založení, tj. právě 20 let, a za tu dobu se toto téma etablovalo nejen v českém prostředí, ale i v naší praxi, jakožto klíčová součást poradenství při komplexních ICT řešeních,“ doplňuje za advokátní kancelář Havel&Partners její společník Petr Kadlec.

 

Čeho chceme panelovou diskuzí docílit?

Rádi bychom dostali problematiku vendor lock-inu do širšího povědomí veřejnosti a zároveň chceme poskytnout praktické tipy zadavatelům ve veřejné správě, jak se úspěšně s uzamknutím vypořádat, pokud brání digitalizaci. Chceme upozornit na praktická úskalí celého procesu od začátku dokonce a v neposlední řadě si poslechnout zajímavé názory kolegů. Věříme, že bude panelová diskuze pro posluchače přínosná a prakticky využitelná. Nechceme zůstat na úrovni teorie a silných prohlášení, naopak chceme posluchačům předat naše reálné zkušenosti a zapojit je do diskuze, jestliže mají s vendor lock-inem vlastní zkušenosti.

Ozveme se Vám

Vyplňte své jméno

Nechte nám na sebe kontakt

Neplatný vstup

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

logo pe white

IČO: 267 75 794

DIČ: CZ26775794

Adresa

Principal engineering s.r.o.

Na hřebenech II 1718/8, Praha 4

Rychlý kontakt

Novinky

info@principal.cz

facebook six     linkedin six     instagram six