Naše služby poskytujeme v Európe a Severnej Amerike

Realizácia SW projektov

Ponúkame komplexné služby v oblasti dodávky alebo vývoja softvéru. Máme skúsenosti s riadením, tvorbou zadania, analýzou požiadaviek a potrieb. Pomôžeme Vám s návrhom vhodného riešenia, vývojom a následnou implementáciou či integráciou do existujúceho prostredia. Sme schopní zabezpečiť kvalitu a testovanie, nasadenie a odovzdanie do prevádzky a v neposlednom rade aj podporu s drobným rozvojom. Pri návrhu riešenia sa snažíme využívať hotové produkty, ktoré vhodne zapadajú do existujúcej infraštruktúry u zákazníka, avšak nebojíme sa ani vývoja na zelenej lúke.

realizace

Outsourcing

Chcete sa zamerať na svoj biznis a nenechať sa brzdiť vývojom či prevádzkou aplikácií? Sme pripravení pre Vás zabezpečiť outsourcing vývoja, podpory, celého IT, či už formou nearshore alebo offshore centra. Postavíme úplne nový tím alebo prevezmeme existujúcich zamestnancov, zaistíme potrebnú infraštruktúru, taktiež procesy od prevzatia až po reporting. V spolupráci s našimi konzultantmi sme schopní zabezpečiť požadovanú kvalitu a znalosti jednotlivých členov tímu a vytvoriť vhodné podmienky pre adaptáciu nových členov. Disponujeme vlastnou sieťou IT odborníkov nielen z Českej a Slovenskej republiky, ale sieť odborníkov neustále spravujeme a rozvíjame.

outsourcing

HR služby a poradenstvo

Sesterská spoločnosť Principal Services ako agentúra práce zabezpečuje personálne poradenstvo pre klientov na IT trhu. Firma prevádzkuje portál Contractors.cz, ktorý umožňuje IT špecialistom nájsť vhodné IT projekty.

Ponúkame služby, ktoré uspokojujú potreby našich klientov v celom procese získavania, výberu, prijímania a adaptácie pracovníkov. Profilujeme služby spoločnosti ako experta na ICT trh. Poskytujeme relevantné informácie z trhu práce s primárnym zameraním na oblasť informačných technológií. Pomáhame našim klientom rozvíjať ich firemné stratégie.

hr

Poradenstvo a vzdelávanie v oblasti nových trendov

Poskytujeme strategické poradenstvo a vzdelávanie v oblasti nových trendov businessu a podnikového IT. Vďaka expertom a know-how v oblastiach business stratégií, riadenia inovácií, agilného prístupu či DevOps. Svojim zákazníkom z businessu ponúkame taktiež IT praktické rady, vzdelávanie a koučing, ktoré pomáhajú spoločnostiam naplniť ich ciele. Pre pomoc s hladkým štartom inovačných a agilných projektov sme založili spoločnosť AgileWare. Cieľom tejto spoločnosti je dodávať pomôcky a nástroje na podporu mnohých moderných metód a prístupov (Lean Canvas, KANBAN, KANO a ďalšie).

konzultace

Fintech

Pomáhame bankám aj startupom vytvárať nové produkty a služby, overovať obchodné modely a poznávať potreby ich súčasných a budúcich klientov. Zabezpečujeme návrh grafiky, výskum, návrh a testovanie User Experience na špičkovej úrovni. Vytvárame mobilné a webové aplikácie, ktoré našim klientom pomáhajú získať, obslúžiť a udržať nových klientov v prostredí digitálnej ekonomiky.

Pracujeme so špičkovými odborníkmi v oblasti UX, Dizajnu, front-end vývoja a cloudu. Naším cieľom je efektívne prepájať odborníkov a nadšencov zo sféry bánk a startupov, prispievať k výmene skúseností, nápadov a účinne napomáhať výchove nových talentov.

fintech

Konzultácie v oblasti poistenia kybernetických rizík

Sú Vaše dáta, majetok a firma stále viac ohrozované kybernetickým nebezpečenstvom? Stúpajú vo Vašom businesse kybernetické riziká a neviete, ako sa im efektívne brániť?

  • Využite poistenie kybernetických rizík. Chráňte Váš majetok a firmu pred kyber nebezpečím.
  • Zmenšite dopady zlyhania ľudského faktora, náhodnosti alebo počítačovej kriminality.
  • Zvýšte prevenciu bezpečnosti dát klientov a zabezpečte ochranu kontinuity Vášho podnikania.
  • Dodáme Vám služby a odborníkov, ktorí Vám pomôžu zvýšiť ochranu Vášho businessu.
cyberriskinsurance

People Manager - podporte výkonnosť projektových a resource manažérov

Máte dosť práce pre svojich ľudí? A máte dosť ľudí pre svoje projekty? Neutekajú Vám náklady?

  • Nasaďte výkonný nástroj pre jednoduché alokovanie a schvaľovanie pracovníkov, vrátane finančných zdrojov pre Vaše projekty. Zefektívnite vykazovanie práce a jej schvaľovanie.
  • Znížte náklady na svoje projekty. V reálnom čase budete poznať všetko o priebehu prác, čerpanie nákladov a stave projektov.
  • Sprehľadnite riadenie releasov, projektových subdodávok a business požiadaviek. Získajte vierohodné predikcie, vyhnite sa problémom a kritickým miestam.
pm

EMOTIA - poznajte, ako sa cíti Váš zákazník

Využite umelú inteligenciu pri identifikácii a analýze reálnych emócií svojich zákazníkov či zamestnancov. Rozpoznanie emócie je realizované skladaním všetkých dostupných kanálov, tzn. výrazom tváre, intonácie hlasu a emočným zafarbením textu. Pomocou počítačového spracovania je riešenie schopné emócie graficky druhému z účastníkov tiež zobraziť a poskytnúť okamžitú spätnú väzbu. Umožňuje tiež ponúknuť odporúčania a správnu reakciu na optimálny priebeh rozhovoru, a to ako v rovine všeobecne psychologickej, tak v rovine vecnej. Všetko je možné využiť ako v reálnom čase, tak aj off-line pre spätné hodnotenie interakcie.

09 emotia

Red Lau Policy Manager - unikátne riešenie pre mobilné siete nových generácií

Čelíte obrovskému nárastu dátových prenosov vo Vašich mobilných sieťach? Potrebujete zvládnuť prudký vzostup nových on-line služieb a aplikácií pre Vašich užívateľov?

  • Využite Red Lau Policy Manager (RLPM), naše unikátne riešenie pre dynamickú kontrolu a real time riadenie sieťových zdrojov Vašich rýchlych sietí nových generácií.
  • Zaistite flexibilnú podporu pre široké portfólio služieb s individuálnym nastavením pre jednotlivých zákazníkov.
  • Získajte cenovo efektívny a vysoko výkonný nástroj, ktorý hrá kľúčovú úlohu v rámci sieťovej architektúry moderných rýchlych sietí (LTE, SAE, IMS, ...).
07

Principal Identity Manager

Dodávame modulárne riešenie PIDM k správe a overovanie identít (IDM), ak potrebujete vyriešiť centrálnu správu podnikových identít, kontrolu prístupov a ich logovanie alebo mechanizmy na schvaľovanie a overovanie. PIDM je naše dlhodobo overené riešenie IDM so širokými modulárnymi možnosťami od správy identít, nastavenie organizačnej štruktúry, evidencie zdrojov, logovanie, riadenie oprávnení po univerzálne, komunikačné a exportné rozhranie architektúry REST a ďalšie. Naším cieľom je poskytnúť Vám výkonný nástroj pre Vašu každodennú prevádzku. Taktiež zabezpečiť praktické funkcie, ktoré sú zrozumiteľné a ľahko použiteľné.

10 IdM

E-SIG - biometrický podpis a spracovanie zmluvnej dokumentácie

Vyriešte kompletnú zamestnaneckú evidenčnú agendu elektronicky a zaveďte kompletne bezpapierovú prevádzku pomocou nášho riešenia e-sig. Systém umožňuje správu evidencie pracovníkov a ich zmlúv vrátane archívu, kde je uchovaná, ucelená história pracovne právneho vzťahu, ako sú nástupy a ukončenie práce, typy úväzkov, školenia či zdravotné prehliadky. Zaistíme centrálnu správu šablón a sadu dokumentov pre jednotný prístup k zamestnancovi a pomôžeme s automatizáciou pri generovaní najviac používaných zmluvných dokumentov.

svgico e sig

PRINCIPAL Atlassian - vyladíme Váš Atlassian svet

Pomáhame konfigurovať a integrovať produkty Atlassian platformy ako sú Jira, Confluence, Service Desk či nástroje DevOps tak, aby z nich zákazník získal maximum a prispôsobujeme Atlassian nástroje štýlu riadenia projektov našich zákazníkov. Ako odborníci na agilnú transformáciu pozorne počúvame unikátne potreby a motivácie našich zákazníkov a rovnako sa pozeráme na stav aktuálnych systémov a agilne hodnotíme prínosy pre Vaše projekty. Disponujeme skúseným tímom konzultantov, ktorý klientom pomáha zamerať sa na výber, implementáciu a konfiguráciu vhodných nástrojov na podporu ľubovoľných procesov, a to nielen v oblasti IT. Ponúkame poradenské služby vrátane konfigurácie, implementácie a následné školenie užívateľov a administrátorov.

atlassian

PRINCIPAL Testify - Systém na online skúšky

Ponúkame systém pre správu skúšok, ktorého cieľom je sprístupnenie riešenia pre zamestnávateľov, zamestnancov, externých dodávateľov či klientov vo veľmi krátkom čase s ohľadom na stabilitu a bezpečnosť celého procesu. Cloudové riešenie našej spoločnosti je rýchlo dostupné, bez zbytočných nákladov na infraštruktúru. Naše riešenia sú otvorené pre širokú škálu skúšok či testov, ktoré sú potrebné v rámci fungovania spoločností pokryť. Či už sa jedná o povinné školenia zamestnancov a evidenciu absolvovania týchto školení, alebo akýkoľvek iný typ testov alebo skúšok. Riešenie je možné aplikovať na akýkoľvek test, skúšku či dotazník, pre ktoré je možné definovať sadu možných otázok a odpovedí a hodnotiace kritériá napr. pravidelné testy legislatívne vyžadované pre organizácie, elektronické dotazníky či on-line skúšky so zaistením dohľadu a riadenia podmienok prostredia.

atlassian

COVIDMED - Covid Test Evidence Portal

Potrebujete vo Vašej firme či organizácii spracovávať evidenciu výsledkov pravidelných testov Vašich zamestnancov a ďalších pracovníkov na SARS CoV-2? Stretávate sa s evidenciou výnimiek z testovania alebo prípravou výkazov k žiadostí o príspevok na testy pre zdravotné poisťovne? Potrebujete testovanie sledovať na Vašich pobočkách alebo v ďalších organizačných jednotkách?

Aplikácia COVIDMED zabezpečuje potrebnú podporu celej agendy evidencie tak, aby firma či organizácia mala prehľad o pracovníkoch a výsledkoch vykonaných testov. U každého testovaného pracovníka je na prvý pohľad zrejmé, kedy ho ďalší test čaká, prípadne či nespadá do výnimky z testovania buď kvôli už prechodenému ochoreniu alebo očkovaniu. Budete mať z reportov prehľad o tom, ako testovanie v podniku prebieha aj na úrovni pobočiek a ďalších oddelených organizačných jednotkách. Export do tabuliek a výkazov pre zdravotné poisťovne je vďaka aplikácii naozaj jednoduchý úkon. Aplikácia je prevádzkovaná v modernom prostredí MS Azure. Vďaka tomu je zaistená vysoká dostupnosť a bezpečnosť dát. Striktne dodržiavame princíp security by design tak, aby bola zaistená potrebná ochrana osobných údajov zamestnancov a užívateľov podľa požiadaviek GDPR.

teleh

Ozveme sa Vám

Vaše meno

Email

Neplatný vstup

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov

logo pe white

IČO: 267 75 794

DIČ: CZ26775794

Adresa

Principal engineering s.r.o.

Na hřebenech II 1718/8, Praha 4

Rýchly kontakt

Novinky

info@principal.cz

facebook six     linkedin six     instagram six